CPN ร่วมมือ ร่วมใจ อากาศสดใส เชียงรายไร้หมอกควัน

9

รับมอบหน้ากากอนามัย

คุณป้องเกตุ แสงสุง (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทุนมนุษย์ พร้อมคณะทำงาน CSR ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย รับมอบหน้ากากอนามัย 3 M พร้อมร่วมรณรงค์หยุดการเผาป่า ในกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ อากาศสดใส เชียงรายไร้หมอกควัน” และมีการแจกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมี คุณเกรียงไกร แก้วนันทะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขา ท็อปส์ มาร์เก็ต ส่งมอบ ณ ชั้น 4 สำนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.