มฟล. จัดเทศกาลอาหารนานาชาติ ลิ้มรสความหลากหลายทางวัฒนธรรม

40

MFU inter food fest (1)

 

ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และชมรมนักศึกษานานาชาติ มฟล. ได้จัด เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2559 (MFU International Food and Cultural Festival 2016) ณ ลาน L-park เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย เนื่องด้วย มฟล. มีนักศึกษาจากหลายทวีปทั่วโลกมาศึกษาต่อ ทั้งนักศึกษาประจำและนักศึกษาแลกเปลี่ยน และยังมีนักศึกษาจากชาติอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นอีกด้านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ ซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชาติได้เป็นอย่างดี โดยภายในงานได้จัดซุ้มอาหารนานาชาติให้ชิมฟรีจาก 10 ประเทศ คือ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เมียนมา ศรีลังกา ภูฏาน และแอฟฟริกา นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากตัวแทนชาติต่างๆ รวมถึงมีการประกวดชุดประจำชาติ ซึ่งจะได้รับการโหวตจากผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามในครั้งนี้

 

“เรามีความตั้งใจในการเปิดพื้นที่เพื่อให้นักศึกษามาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของหลายทวีป ปีนี้เป็นปีแรกที่มีนักศึกษาแอฟฟริกัน ศรีลังกา และภูฏาน มาทำอาหารให้เราทาน จะเห็นได้ว่านักศึกษาจากแต่ละประเทศเขามีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมอาหารก็จะสะท้อนวิถีชีวิต วิธีคิด และวิธีแสดงออกของแต่ละชนชาติ อย่างเช่น ราจัคหรือฟรุตสลัด อาหารของอินโดนีเชีย ที่เขาถือว่าเป็นอาหารประจำชาติ เพราะว่าคนอินโดนีเซียมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาก แต่เขาอยู่ภายในน้ำซอสสลัดที่เรียกว่าราจัคด้วยกัน หมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างต่าง แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้ และมันก็เป็นรสชาติที่อร่อย เช่นเดียวกับจุดมุ่งหมายของการจัดงานนี้ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีความแตกต่างหลากหลาย แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.