เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

16

20160425094818rB5f

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  จ.ศ. ๑๓๗๘ ( ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ) โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พนักงานเทศบาล  ร่วมปล่อยขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ณ สวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.