เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร ผู้บริหารจังหวัดเชียงราย

9

DSC_5778

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร        จาก นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายว่าที่ร้อยตรีภูษิต  ไชยทอง นายอำเภอเมืองเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล   นครเชียงราย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีตัวแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และแสดงถึงความสามัคคีของข้าราชการ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย  ณ บริเวณสวนสาธารณะหาดเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.