เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังราย”

6

284255

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมศาสน์  ศิลป์  ถิ่นพญามังราย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาหัตถกรรมแกะสลักไม้สล่าเชียงราย และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ณ ลานรำวงย้อนยุคสวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.