อบจ.ช่วยภัยแล้ง

25

1

 

กองป้องกันและบรรเทาสาธารภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค ซึ่งเทศบาลในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำไปในพื้นที่ประสบภัย 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ทำการจัดส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง อาทิ บ้านปุยคำ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จ.เชียงราย โดยในวันที่ 12 เมษายน 2559 จัดส่งน้ำจำนวน 20,000 ลิตร และ วันที่ 18 เมษายน 2559 จัดส่งน้ำจำนวน 30,000 ลิตร รวม 50,000 ลิตร ซึ่งในปีนี้มียอดรวมของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 59 ถึง 19 เมษายน 59 รวมแล้ว 370,000 ลิตร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.