อบจ.เชียงราย ฉีดพ่นละอองน้ำพื้นที่โดยรอบตัวเมืองเชียงราย เพื่อลดปริมาณหมอกควัน

16

2

วันที่ 19 เมษายน 2559 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงราย ทำการฉีดพ่นละอองน้ำพื้นที่โดยรอบตัวเมืองเชียงราย เพื่อลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นละออง ช่วยกำจัดมลพิษทางอากาศให้ลดน้อยลง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.