อบจ.เชียงรายจัด อบรม”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

10

3749

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่1 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย ณ ค่ายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 327 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.