อบจ.เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติ

6

S__87580675

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 21,900 บาท โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบช่วยเหลือ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ สถานที่เกิดเหตุ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา              อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.