อบจ.เชียงราย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

11

IMG_5897

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.