เทศบาลนครเชียงรายเล็งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง พัฒนาเกาะกลางลำน้ำกกสร้าง“เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน”

10

710232

 

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย จัดสรรงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท พัฒนาปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางลำน้ำกก สร้าง “เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จย่าฯ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วไป ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นองค์กรที่ร่วมรณรงค์และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หลายๆ หน่วยงาน ได้มาศึกษาดูงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เทศบาลนครเชียงรายมุ่งหวังให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ หรือเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด”

ในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีพื้นที่กว่า 60 ตารางกิโลเมตร ค่อนข้างประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ดังนั้นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารเทศบาลนคร เชียงรายภายใต้การบริหารของนายวันชัย จงสุทธานามณี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสวน สาธารณะเกาะลอย และการสร้างสวนตุงและโคมนครเชียงรายเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมต่างๆ และเมื่อเร็วๆ นี้เทศบาลนครเชียงรายมีโครงการ ปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางลำน้ำกก บริเวณหลังโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า มีสภาพรกร้างวัชพืชขึ้นแลดูไม่สวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม โยธาธิการและผังเมืองในส่วนของการก่อสร้างเขื่อนและสะพานในเบื้องต้นไปแล้วนั้น และเพื่อเป็นการพัฒนาในองค์รวมเทศบาลนครเชียงรายจึงมีนโยบายปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ณ บริเวณดังกล่าว สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าฯ ที่พสกนิกรชาวเชียงรายและชาวไทยทุกคนเคารพรักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวเชียงราย และที่สำคัญเป็นการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวเชียงราย และรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบเกาะที่มีความยาวกว่า 700 เมตรให้เป็นเส้นทางสำหรับการวิ่งออกกำลังกายหรือปั่นจักรยาน รวมถึงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ช้างศึกพญามังรายมหาราช การติดตั้งตุง 12 ราศี ประติมากรรมชนเผ่าชาติพันธ์ต่างๆ และประติมากรรมช้างเล่นน้ำที่ สวยงาม รวมถึงอาคารศาลาที่พัก ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ไว้เพื่อออกกำลังกายพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและชุดสนามเด็กเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย

นายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาพื้นที่เกาะกลางลำน้ำกกในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยและหารือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวนกว่า 80 ล้านบาทในการปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางลำน้ำกก เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบสร้างอนุสาวรีย์ช้างศึกพญามังราย เทศบาลฯ ได้ให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงของเชียงรายออกแบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ฯ ในลักษณะทรงช้าง เพื่อเป็นการรำลึกถึงเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงช้าง มา เพื่อสร้างเมืองเชียงรายในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครเชียงราย”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.