นครเชียงราย ให้ความรู้นักเรียนการใช้รถตู้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนที่โดยสารรถตู้ทุกคน

14

DSC_2346

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มีนโยบายมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง ๘ แห่ง จัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียนที่โดยสารรถตู้มาโรงเรียน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถตู้โดยสารมาตกลงทำความเข้าใจในการดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่รับจากบ้านมาส่งโรงเรียนและจากโรงเรียนส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัย รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือตนเอง ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนที่โดยสารรถตู้ทุกคน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กเล็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษจะต้องมีการซักซ้อมครูผู้ดูแลและผู้ประกอบการรถตู้โดยสารให้มีความเข้าใจตรงกันในการดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนเป็นระยะๆ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทุกคนที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.