เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพนครเชียงราย

15

DSC_2458

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพนครเชียงราย เพื่อให้อาสาสมัครทางการแพทย์ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัย และมีทักษะในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นแกนนำสุขภาพในชุมชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จย่าฯ จ.เชียงราย 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.