ทน.เชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑

7

DSC_0294

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายณรงศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาคมผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ให้ครูและผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์วัดดอยพระบาท จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.