เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง

21

DSC_4111

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้พนักงานดับเพลิงมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาอย่างทันท่วงทีมีประสิทธฺภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นการฝึกทำงานร่วมกันเป็นทีม แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมแผนฯให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ    ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.