ทน.เชียงราย รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศตามโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน (Earth Hour City Challenge)

24

DSC_3689_1

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องชาวเชียงรายร่วมพิธีรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศตามโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน (Earth Hour City Challenge) ของ WWF (World Wild Fund For Nature ) จาก ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในกิจกรรมโหวตเมืองนี้ที่ฉันรัก “We Love City” จาก Mr.Gordon Congdon ผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) โดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๐ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องดอยตุง ๒ โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.