เทศบาลนครเชียงราย เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของพนักงานดับเพลิง

28

2016062209074043JL

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของพนักงานดับเพลิง ตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้พนักงานดับเพลิงได้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมแผนฯให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ  ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.