เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

15

DSC_4447

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทสมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย หลังได้มีการปรับปรุงให้แล้วเสร็จดูสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินโครงการปรับบทบาท หน้าที่ และภารกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ให้กับสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อสอดรับนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มศักยภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานสากล ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.