องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

11

3

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.