อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะสมาคมไตลื้อจังหวัดเชียงราย

12

4

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะสมาคมไตลื้อจังหวัดเชียงราย นำโดย ร.ต.อ. ดอน สมควร นายกสมาคมไตลื้อจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิก ณ ห้องประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.