อบจ.ชร.จัด โครงการเกษตรปลอดสารพิษสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง เยาวชนรุ่นใหม่กับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

8

3

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเกษตรปลอดสารพิษสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง เยาวชนรุ่นใหม่กับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.