อบจ.เชียงราย ได้จัด “โครงการยุวเกษตรท้องถิ่น”

19

8

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย ได้จัด     “โครงการยุวเกษตรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559” โดยมี ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกันเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามความสนใจจากการปฏิบัติจริง Learning by doing และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนในภาคเกษตร โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.