ปลัด อบจ.เปิดโครงการสล่าน้อยแห่งล้านนา ครั้งที่ 2

14

2

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการสล่าน้อยแห่งล้านนา ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.