อบจ.เชียงรายร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

17

1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการ อบจ.เชียงรายร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานต่อ พล.ต.พิศาล นาคผจญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว  ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ พร้อมด้วย บุคลากร อบจ.เชียงราย ที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ป่าชุมชนดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช้พื้นที่ในการปลูกกว่า 100 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.