องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

11

1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการต่อ                     นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.