องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559

10

26875

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องส่งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.