อบจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพุธ และจัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ เนื่องในสัปดาห์กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง

13

4600557127242

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพุธ และจัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ เนื่องในสัปดาห์กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้าง อบจ.เชียงราย และ ณ วัดฝั่งหมิ่น จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.