อบจ.เชียงรายจัดโครงการ Green Office

8

2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 นางนุชนารถ วดีศิริศักด์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ Green Office องค์กรแห่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย ผอ.รร.อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดในโครงการครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จินนาลักษณ์ มัลเบอร์รี่สาเปเปอร์ จำกัด ที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้การทำกระดาษสา พร้อมทั้งมีวิทยาการจาก ศูนย์กระดาษสา จินนาลักษณ์ มาสาธิตให้ความรู้ในการทำกระดาษสาที่ได้จากกระดาษเหลือใช้ให้กับนักเรียน รร.อบจ.เชียงราย ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.