อบจ.เชียงรายจัดอบรมอัคคีภัย

14

IMG_2956

วันที่ 7 ก.ค. 59 นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดย กองป้องกันและสาธารณภัย อบจ.เชียงราย เพื่อให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว  ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลนครเชียงราย เทศบาลบ้านต้า เทศบาลเวียงเทิงและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การฝึกอบรมโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อ.เมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.