อบจ.ฌชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะทำงาน

15

4

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย ได้ต้อนรับ นายเลือดไท วงศ์ใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสตรวจราชการและมอบนโยบายในการบริหารงานท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.