องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น งานขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559

21

5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น งานขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนา ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.