อบจ.เชียงราย ถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

7

1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.เชียงราย ถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนี ณ สวนสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.