องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน “สานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ “

7

3

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน “สานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ : ข่วงกำกึ๊ด มองสุขภาพให้กว้าง สร้างความสุขให้สังคมไทย” ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวต้อนรับ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุน สสส. ที่ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน และรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ณ อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.