อบจ.เชียงราย อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

16

1

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2559 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา” โดยมี กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย ให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัย ณ โรงเรียนเทศบาล1 ป่าก่อดำอำเภอแม่ลาว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.