เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย

11

20160809084520mxKm

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ( กิจกรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ) เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.