เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมความรู้ทางกฎหมาย

10

 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙20160809095346eHhm โดยมีดร.ปรีชา ดนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน เข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากข้อกฎหมายและก่อให้อุปสรรค หรือปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำการทุจริตในองค์กร ณ โรงแรมโพธิ์สดล รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.