เทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา

13

20160818082334Jq71

วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ดร.ปรีชา  อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน  เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชนของเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนคริน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.