คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมติดตามการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย

8

DSC_9750

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมติดตามการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นศูนย์รวมและเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างจังหวัดในเขตภูมิภาคเดียวกัน พัฒนาสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ณ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.