อบจ.เชียงราย ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2559

8

5

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมบุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.