อบจ.เชียงราย ปลูกป่าในโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

10

1

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  และร่วมกันปลูกป่าในโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.