ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

86

2

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.