อบจ.เชียงราย  เชิญร่วมกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559”

32

วันวิทยาศาสตร์ 18-8-59

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ขอเชิญร่วมงาน  “วันวิทยาศาสตร์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย ประจำปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา  08.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การเรียนรู้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  (สี่แยกศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)   ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับการแข่งขัน  โครงงานวิทยาศาสตร์  หุ่นยนต์อัตโนมัติ  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์    พร้อมทั้งท่านจะได้ชม  ท้องฟ้าจำลอง  ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง  โลกวิทยาศาสตร์  และ บูธกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก  8 กลุ่มสาระ  นอกจากนี้ยังมีการร่วมออกบูธจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลากหลายหน่วยงาน  ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว  และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมแข่งขัน  โครงงานวิทยาศาสตร์  หุ่นยนต์อัตโนมัติ  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย  เบอร์โทรศัพท์     0-5317-5336  และ   0-5317-7788   หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.chiangraipao.go.th

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.