นครเชียงราย เปิดโครงการ ชุมชนน่าอยู่ น่าบ้าน น่ามอง

6

DSC_6651

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙  ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เปิดโครงการ ชุมชนน่าอยู่ น่าบ้าน น่ามอง เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย และมีการเสวนาการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะในครอบครัว และชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.