ทน.เชียงราย ร่วมพิธีลงนามสัตยบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

11

20160921135343kEdw

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายทนง ดอนชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีลงนามสัตยบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ และการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ๒๕๕๙ โดยเทศบาลนครเชียงรายได้นำคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวร่วมจัดและแสดงนิทรรศการผลงาน “โตไปไม่โกง” ที่ได้ทำการส่งเสริมในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมโครงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.