ทน.เชียงราย แถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย

5

20160921135654azhy

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยนางเสาวคนธ์ ชูศรี ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต ๒ สำนักงานเขตเชียงราย และนายสุรศักดิ์ จาอู๊ด ประธานชุมชนวัดพระแก้ว แถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ เทศบาลนครเชียงราย และชุมชนวัดพระแก้ว ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนวัดพระแก้ว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.