องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางแก้ไขตามพื้นที่ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”

10

5

 

วันที่ 1 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางแก้ไขตามพื้นที่ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม โดยมี นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ในการการสัมมนา มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ อาคารคชสาร ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.