รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานการประชุมหารือบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

7

1

 

วันที่ 2 กันยายน 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานการประชุมหารือบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อรับข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย นำไปปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงรายร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องวิสต้าบอลรูม โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.