อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

11

3

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.