อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลำพูน

8

10

 

วันที่ 9 กันยายน 2559 รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องธรรมรับอรุณ ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.