เปิดที่ท่องเที่ยวใหม่สะพานไม้ไผ่บนนาข้าว

570

3

 

ที่ชุมชนห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มีการสร้างสะพานไม้ไผ่ขนาดความกว้าง1เมตร ทอดยาวลงไปในทุ่งนา เป็นทางเดินเหนือยอดต้นข้าวนั้น โดยได้ใช้คันนาเป็นฐานในการสร้างทางเดินไม้ไผ่ขึ้นมา ผ่านทุ่งนาข้าที่สวยงาม โดยสามารถเดินชมความสวยงาม และศึกษาต้นข้าวได้อย่างใกล้ชิด บางจุดได้จัดให้เป็นจุดถ่ายรูปกับทิวทัศน์ของทุ่งนา ต้นข้าว โดยในจุดนี้สามารถมองเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย ของวัดห้วยปลากั้ง ที่ตัดกับแนวเขา ต้นข้าว อย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีน้ำไหลผ่าทุ่งนาอย่างอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญในทุ่งนา ลำห้วย ยังมีปลา ปู ตามธรรมชาติให้เห็นได้อย่างใกล้ชิด โดยมีพื้นที่นามากกว่า5ไร่ ได้ศึกษา รวมทั้งสะพานไม้ไผ่ที่ยาวลงไปในทุ่งนา

 

5

 

ซึ่งทางเดินไม้ไผ่ที่ทอดยาวลงไปในทุ่งนา ที่ชุมชนห้วยปลากั้งนั้น เป็นกิจกรรมสนับสนุน อปท.และชุมชนพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายใหม่ในการจัดทำ โครงการพัฒนาหมู่บ้านสู่รูปแบบมาตราฐานหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) หรือหมู่บ้านเชิงเวศ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ฝาก10รับ100 ล่าสุด 2021 

6

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.